OGŁASZAMY REKRUTACJĘ NA WOLNE STANOWISKO PRACY: PRACOWNIK SOCJALNY
OGŁASZAMY REKRUTACJĘ NA WOLNE STANOWISKO PRACY: PRACOWNIK SOCJALNY
DYREKTOR Domu Pomocy Społecznej Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej w Konarach OGŁASZA REKRUTACJĘ NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

Pracownik socjalny

2022-06-24 czytaj dalej

Drugie Święto Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Społecznych!
Drugie Święto Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Społecznych!
Zapraszamy na drugie Święto Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Społecznych!

Organizacje pozarządowe, czyli NGO (non governmental organisation) - to między innymi stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, koła gospodyń wiejskich. To ani nie firmy, ani nie urzędy. Służą wspólnym celom, są niezależne i prowadzone przez zwykłych ludzi. Każdy ma możliwość założyć swoją organizację pozarządową lub dołączyć do istniejącej.

2022-06-21 czytaj dalej

Nowy numer itp
Nowy numer itp
Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym wydaniem naszego informatora

2022-06-02 czytaj dalej

Podziękowania
Podziękowania
Szanowni Państwo,

Gdy 2 marca ogłosiliśmy, że w naszej Zielona Farma Konary zamieszkały pierwsze rodziny z Ukrainy nie mogliśmy przypuszczać, że otrzymamy od Państwa tak wiele wsparcia i ciepłych słów! Minęło już 12 tygodni od tego dnia i dziś chcielibyśmy podzielić się z Państwem kilkoma informacjami aby podziękować za Państwa pomoc i pokazać jak wiele dobra wspólnie uczyniliśmy dla naszych gości, uchodźców z Ukrainy.

2022-06-02 czytaj dalej

Integrowanie przez Ikonopisanie
Integrowanie przez Ikonopisanie
"Integrowanie przez Ikonopisanie"- uczymy się pisać Ikonę św. Jana Bożego! Bonifraterska Fundacja Dobroczynna wraz z p. Marcinem Musiałem realizuje projekt mający na celu wzmocnienie świadomości istnienia ważnych lokalnych dóbr kultury (działalności Bonifratrów oraz Sanktuarium Matki Bożej Gajowskiej) wśród dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób z niepełnosprawnościami będącymi mieszkańcami lub pracownikami Gminy Mogilany.

2022-05-13 czytaj dalej

OGŁASZAMY REKRUTACJĘ NA WOLNE STANOWISKO PRACY: FIZJOTERAPEUTA/REHABILITANT
OGŁASZAMY REKRUTACJĘ NA WOLNE STANOWISKO PRACY: FIZJOTERAPEUTA/REHABILITANT
Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: rehabilitant/fizjoterapeuta

2022-05-11 czytaj dalej

Zaproszenie na warsztaty!
Zaproszenie na warsztaty!
Bonifraterska Fundacja Dobroczynna w Konarach Gmina. Mogilany, wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom dzieci i młodzieży oraz realizując zasadę :

2022-05-11 czytaj dalej

Spotkanie w ramach projektu Erasmus+
Spotkanie w ramach projektu Erasmus+
Braliśmy udział w międzynarodowym spotkaniu w ramach projektu Erasmus+ Revival Projecteu.

2022-05-11 czytaj dalej

Środki na walkę z Covid-19 w formie dotacji celowej
Środki na walkę z Covid-19 w formie dotacji celowej
Dom Pomocy Społecznej Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej otrzymał środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 41 331,00 zł (słownie złotych: czterdzieści jeden tysięcy trzysta trzydzieści jeden 00/100) pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

2022-04-12 czytaj dalej