Pilotaż standardów WTZ

„Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”

 

Bonifraterska Fundacja Dobroczynna realizuje pilotaż Standardów funkcjonowania Warsztatów Terapii zajęciowej, opracowanych w ramach projektu „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych, współfinansowanego Europejskiego Funduszu Społecznego
(numer projektu: POWR.02.06.00-00-0064/19).
Pilotaż trwa do 31 stycznia 2023 r.

Głównymi celami projektu są:

  • testowanie Standardów poprzez objęcie pilotażem uczestników WTZ;
  • udział kadry WTZ w szkoleniach przygotowujących do testowania Standardów;
  • współpraca z Doradcami Wdrożeniowymi Partnerów projektu, Specjalistą ds. mechanizmów wsparcia WTZ oraz innymi przedstawicielami Partnerów projektu w zakresie testowania Standardów
  • dostosowanie pomieszczeń i wyposażenie WTZ niezbędne do prowadzenia terapii zgodnie z wypracowanymi Standardami z wykorzystaniem dofinansowania;
  • przekazanie do PFRON zanonimizowanych wyników diagnozy funkcjonalnej Uczestników WTZ;
  • umożliwienie przeprowadzenia w trakcie pilotażu co najmniej dwóch szkoleń dotyczących innych instrumentów testowanych w ramach projektu.

Bonifraterska Fundacja Dobroczynna otrzymała dofinansowanie kosztów dostosowania pomieszczeń i wyposażenia w kwocie 64 991,90 zł.

Odnowiona sala już dostępna!

Po krótkiej przerwie oddajemy do użytku naszym podopiecznym wyremontowaną salę gimnastyczną wraz z nowymi urządzeniami!...
Czytaj więcej +

Spotkanie kadry oraz rodzin z prawnikiem

Tym razem opiekunowie Uczestników oraz terapeuci WTZ brali udział w szkoleniu z funduszy powierniczych, które...
Czytaj więcej +

Szkolenie z Zatrudnienia Wspomaganego

8 września odbyło się kolejne spotkanie w ramach pilotażu Standardów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej, opracowanych...
Czytaj więcej +

Pierwsze spotkanie w ramach projektu pilotażowego!

Za nami pierwsze spotkanie w ramach szkolenia kadry WTZ w zakresie stosowania modelu oceny uczestnika...
Czytaj więcej +