Wynajmij powierzchnie pod Twoje wydarzenia

Potrzebujesz miejsca na grilla? Lub sali na grupowe ćwiczenia lub spotkania? Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych terenów i obiektów!

Dzięki posiadanemu przez nas zapleczu możesz zorganizować u nas atrakcje takie jak m.in.:
– ogniska/grille;
– koncerty, występy;
– gry plenerowe;
– zawody sportowe;
– zajęcia survivalowe;
– rekonstrukcje historyczne (husaria);
– koniarskie sesję zdjęciowe;
– zorganizować naukę jazdy konnej.

Dysponujemy:

• Sceną wraz z przylegającym terenem zielonym, na którym można zorganizować spotkania muzyczno-taneczne;
• Rozległym obszarem zielonym wraz z przyległym lasem ze ścieżkami rekreacyjnymi;
• Dla zainteresowanych możliwa jest organizacja lekcji pszczelarstwa w pasiece znajdującej się na naszym terenie/ogrodnicza/historyczna;
• W sąsiadującym Konwencie Ojców Bonifratrów możliwe jest także skorzystanie z kościoła p.w. św. Józefa;

Koszt wynajmu zależy od planowanego przedsięwzięcia, a uzyskany dochód zostanie przeznaczone na cele statutowe Fundacji. Serdecznie zapraszamy by czynić z nami dobro!

Kontakt w tej sprawie: fundacja@bonifundo.pl

Przykład przedsięwzięcia!

Dochód uzyskany z wynajmu przeznaczony jest na rehabilitacje społeczno-zawodową osób z niepełnosprawnością prowadzoną w Zakładzie Aktywności Zawodowej oraz terapię zajęciową uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatu Terapii Zajęciowej. Korzystając z Naszej oferty czynisz z Nami dobro!