Nasza drużyna

Ewa Solecka-Florek – Prezes Zarządu Fundacji, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

e-mail: e.soleckaflorek@bonifundo.pl tel. 12 256 10 58 wew. 15

Absolwentka pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz gerontologii społecznej, od ponad 30 lat związana z szeroko rozumianą polityką społeczną. Wykładowca akademicki, szkoleniowiec, autorka i współautorka różnorodnych publikacji z zakresu polityki społecznej. Pracę w BFD rozpoczęła w 2017 roku jako kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy, następnie objęła stanowisko Dyrektora Domu Społecznej. Od 2021 roku pełni rolę Prezesa Zarządu Fundacji. Czas wolny spędza odpoczywając na łonie natury lub planując kolejne podróże.

 

Natalia Gębka – Członek Zarządu, Kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej.

e-mail: n.gebka@bonifundo.pl tel. 12 256 10 58 wew. 34

Absolwentka fizjoterapii na AWF w Krakowie, szkolenia z zarządzania organizacji pomocy społecznej oraz specjalistycznego szkolenia Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu. W BFD pracuje od 2013, w latach 2019-2022 pełniła rolę kierownika WTZ, od marca 2021 znajduje się w Zarządzie Fundacji, obecnie pełni rolę kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej. Nieprzerwanie od 2015 roku koordynuje projekty europejskie w tym m.in.: Lights on rights, Ideas against poverty!, Revival. Prywatnie interesuje się podróżami i sportem, a przez lata zawodowo sędziowała rozgrywki koszykówki.

O. Anzelm Skiba OH – Przeor Konwentu Konary-Zielona

e-mail: przeorkonary@bonifatrzy.pl

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatu Terapii Zajęciowej:

Kierownik: Justyna Lannoy

j.lannoy@bonifundo.pl

12 256 10 58 wew. 33

Sekretariat:

fundacja@bonifundo.pl

12 256 10 58 wew. 11

Dom Pomocy Społecznej

dps@bonifundo.pl     

12 256 10 58 wew. 21

Dział socjalny: socjalny_dps@bonifundo.pl

12 256 10 58 wew. 22

Środowiskowy Dom Samopomocy

sds@bonifundo.pl

Kierownik: Justyna Lannoy

12 256 10 58 wew. 33

Warsztat Terapii Zajęciowej:

wtz@bonifundo.pl

Kierownik: Justyna Lannoy

12 256 10 58 wew. 33

Zakład Aktywności Zawodowej

zaz@bonifundo.pl

Kierownik, Członek Zarządu – Natalia Gębka

n.gebka@bonifundo.pl

12 256 10 58 wew. 34

Wolontariat, praktyki:

wolontariat@bonifundo.pl

Stajnia na Zielonej:

stajnianazielonej@bonifundo.pl

Zamówienia produktów i rękodzieła:

zamowienia@bonifundo.pl