JAK WSPÓLNIE MOŻEMY DZIAŁAĆ?

Chcesz pomóc podopiecznym Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej? Zapraszamy do zapoznania się z różnymi formami wsparcia lub do kontaktu gdyby możliwe było wsparcie w jeszcze innej formie!

Akcja “Kilometry do celu” – zakończona sukcesem zbiórka funduszy na zakup busa do przewozu osób z niepełnosprawnością!

Dziękujemy!