Wzmocnienie zabezpieczenia domów pomocy

Wzmocnienie zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed skutkami wystąpienia wirusa SARS-CoV-2, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki oraz
zakup niezbędnych środków ochrony osobistej, sprzętu i wyposażenia

DOFINANSOWANIE

30 355,00

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

30 355,00