Zrealizowane

Bonifraterska Fundacja Dobroczynna przez lata swojej działalności realizowała szereg różnorodnych projektów (w tym: samorządowe, krajowe a także międzynarodowe). Projekty te w głównej mierze skupiały się na rozwijaniu form pomocy skierowanej do osób z niepełnosprawnością a także ich aktywizacją zawodową czy możliwością usamodzielnienia się. Chętnie udzielaliśmy się także w działalności lokalnej w projektach takich jak: “Integrowanie przez ikonopisanie”“Zdrowy duch na Zielonej” oraz wielu innych. Nie bez znaczenia są także projekty skierowane m.in.: do uchodźców z Ukrainy dla których przygotowaliśmy warsztaty dla dzieci oraz półkolonie podczas, których mogli zapomnieć o traumach.

 

Wśród zrealizowanych projektów w skali krajowej można wymienić m.in.:

  • Regionalny Program Operacyjny: “Aktywni w pracy” (2017-2019) – kompleksowy program aktywizacji osób z niepełnosprawnością z powiatu krakowskiego i myślenickiego:
  • Projekt “Akcja: Praca!” – program, którego celem jest aktywizacja osób niepełnosprawnych z powiatu krakowskiego i myślenickiego (2015)
  • “Trening czyni samodzielnym” – „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy przez Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
  • “Sami-Dzielni” – nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi (2020)

Projekty europejskie to m.in.:

  • DESkTOP – zdobywanie kompetencji zawodowych osób z niepełnosprawnością z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych.
  • Lights on rights – upowszechnianie wiedzy o konwencji ONZ nt. praw osób z niepełnosprawnością, tworzenie przewodników oraz instrukcji w formie łatwej do czytania.
  • LETITBE – poprawa jakości uczenia się i autonomii w dziedzinie niepełnosprawności przy użyciu innowacyjnych technologii cyfrowych.
  • IDeas against poverty! – przeciwdziałanie ubóstwu wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną.