Pszczelarska ścieżka edukacyjna w Konarach

“Pszczelarska ścieżka edukacyjna w Konarach” to ścieżka edukacyjna, wykorzystująca walory rolne i krajobrazowe naszego terenu oraz zasobów (w ramach rehabilitacji zawodowej prowadzimy m.in.: pracownię pszczelarską z 50 ulami i pracownię ogrodniczą dbającą o nasze tereny). Głównym celem projektu jest edukacja oraz popularyzacja wiedzy na temat pszczelarstwa wśród mieszkańców gmin powiatu krakowskiego, a także popularyzacja apiterapii. Natomiast istotą projektu jest ochrona wartości przyrodniczych i walorów krajobrazu oraz ochrony i zwiększenia populacji zapylaczy (pszczół miodnych i innych owadów zapylających) oraz wiedzy o znaczeniu zapylaczy we współczesnym świecie.

Ścieżka edukacyjna poprzez odpowiedni dobór roślin miododajnych do nasadzeń pozwoli na przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży i dorosłych ze społeczności lokalnych i dalszych terenów, jak też dla osób z niepełnosprawnościami, zarówno z działających w Fundacji jednostek pomocy społecznej, jak i zapraszanych gości z podobnych ośrodków z Małopolski.

Ścieżka edukacyjna będzie dostępna dla wszystkich zainteresowanych i zwiedzających. Zadanie to jest komplementarne z innymi aktywnościami podejmowanymi przez fundację.

 

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego.

 

Zakończyliśmy realizację projektu pn. “Pszczelarska ścieżka edukacyjna w Konarach”, którego celem było utworzenie na terenie Fundacji ścieżki edukacyjnej oraz popularyzacja wiedzy na temat pszczelarstwa, apiterapii oraz kluczowej roli owadów zapylających w naszym ekosystemie. Ścieżka edukacyjna promuje budowanie postaw proekologicznych i podnosi poziom wiedzy na temat potrzeby ochrony pszczół oraz owadów zapylających. Serdecznie zapraszamy do zwiedzania i udziału w warsztatach!

Fotorelacja z realizacji projektu: