Miodobranie-Miodogranie w Konarach

„Miodobranie-Miodogranie w Konarach” to integracyjne spotkanie dla osób z niepełnosprawnością. Impreza jest organizowana cyklicznie (z przerwa spowodowana pandemia), dlatego rokrocznie zaproszone zostają ośrodki wspierające osoby z niepełnosprawnościami z Małopolski oraz zaprzyjaźnionych placówek z Polski. Udział w spotkaniu osób z niepełnosprawnościami sprzyja integracji i aktywizacji tych osób, rozwija ich samodzielność, kształtuje zdolności poznawcze, a w szczególności zwiększa zakres wiedzy z dziedziny pszczelarstwa, produktów pszczelich oraz miodu. Impreza jest okazja do zwrócenia uwagi, ze pszczoły i inne owady zapylające odgrywają kluczowa role w naszym ekosystemie, a ich obecność jest niezbędna do produkcji pożywienia.

Projekt jest realizowany przy finansowym wsparciu PFRON.

 

Miodobranie-miodogranie w Konarach jest otwartym spotkaniem integracyjnym! Każdy może dołączyć!

Jesteś osobą z niepełnosprawnością i chcesz wziąć udział w naszym spotkaniu integracyjnym? Jesteś mile widziany! Zgłoś się do nas:

bezpośrednio w siedzibie Fundacji ul. Bonifraterska 11, 32-031 Konary

telefonicznie pod numerem telefonu: 12 256-10-58

poprzez e-mail: fundacja@bonifundo.pl