Wycieczka Zespołu Opieki Duszpasterskiej do Beskidu Sądeckiego

Opublikowane przez Bonifundo w dniu

Przedstawiciele wszystkich dzieł Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej w Konarach wraz z Zespołem Opieki Duszpasterskiej wzięli udział w wycieczce w Beskid Sądecki. Głównymi punktami na turystycznej trasie były; Wytwórnia Soków “Maurer” w Zabrzeży, gdzie mogliśmy degustować regionalne przetwory oraz sami wytłoczyć sok z dowolnie wybranych produktów, starosądecki “Ołtarz Papieski”, gdzie 16 czerwca 1999 roku modlił się św. Jan Paweł II oraz nazywane “stolicą krainy sadów’ Łącko. Pielgrzymce patronowała bł. siostra Celestyna Faron, której życiorys opowiedział nam ks. proboszcz z Łącka. Przy relikwiach łąckiej rodaczki prosiliśmy o Boże błogosławieństwo dla BFD oraz naszych rodzin.