Żegnamy śp. ks. Tadeusza Isakowicza Zaleskiego

Opublikowane przez Bonifundo w dniu

Wdzięczni Panu Bogu za dar życia ś.p. ks. Tadeusza Isakowicza Zaleskiego, zgromadziliśmy się dzisiaj w naszej kaplicy przy DPS w Konarach, by polecać Jego nieśmiertelną duszę Bożemu Miłosierdziu. W koncelebrowanej Mszy świętej wzięli udział przedstawiciele wszystkich jednostek Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej w Konarach, Zarząd oraz Pracownicy biurowi. Po zakończeniu Eucharystii, pani Prezes BFD przypomniała wkład zmarłego kapłana w początki naszych dzieł oraz przyjacielskie relacje i życzliwą współpracę ze zmarłym kapłanem.

Kategorie: Aktualności