Zapytanie ofertowe

Opublikowane przez Bonifundo w dniu

 

W związku z przystąpieniem do prac remontowych w 2 łazienkach Domu Pomocy Społecznej Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej w Konarach, proszę o wycenę i złożenie oferty na wykonanie następujących prac remontowych:

powierzchnia podłogi – 4 m2 + 5,2 m2 = 9,2 m2
powierzchnia ścian – 26 m2 + 14 m2 = 40 m2

demontaż wyposażenia
wyburzenie ściany działowej
skuwanie płytek z podłogi oraz ścian
utylizacja gruzu
budowa ścianki działowej
przygotowanie otworów do zabudowy podtynkowej wc 2x
wykonanie przyłączy wodnych oraz kanalizacyjnych
prace elektryczne – gniazda, oświetlenie
równanie ścian, podłóg pod flizowanie
flizowanie ścian oraz podłogi
malowanie sufitów dwukrotne
montaż armatury, osprzętu elektrycznego, uchwytów
prace elektryczne, hydrauliczne, montażowe

Powyższe prace wykonane zostaną z materiałów zakupionych przez Dom Pomocy Społecznej, wg. projektu dostępnego w siedzibie Domu. Wykonawca daje gwarancję na wykonane prace.

Przed przystąpieniem do wyceny istnieje możliwość szczegółowego obejrzenia pomieszczenia i omówienia zakresu prac z Dyrektorem Domu.
Powyższe prace powinny zostać wykonane najpóźniej do 23 grudnia 2022 r.

Oferty proszę przesłać na adres e-mailowy: fundacja@bonifundo.pl, bądź złożyć w sekretariacie Fundacji, tj. Konary, ul. Bonifraterska 11 32-031 Mogilany do dnia 30 listopada 2022 r.