Wszystkich Świętych na Zielonej

Opublikowane przez Bonifundo w dniu

Święto Wszystkich Świętych oraz jutrzejsze Święto Wszystkich Zmarłych to czas w którym wspominamy tych, którzy już cieszą się życiem wiecznym. W naszej wspólnocie wspominamy także tych, którzy odeszli do Pana w mijającym roku prosząc o łaskę życia wiecznego. Pamiętajmy zatem w modlitwach o zmarłych w tym roku: podopiecznych, pracownikach, dobroczyńcach, braciach zakonnych, kapelanach, szczególnie o ojcu Ludwiku, zmarłego w tym roku a tak ważnego dla naszej wspólnoty.

Kategorie: Aktualności