Wizytacja kanonicza w Konarach

Opublikowane przez Bonifundo w dniu

W dniach 29-31 maja miała miejsce w naszej wspólnocie wizytacja kanoniczna Ojca Prowincjała Franciszka Salezego Chmiela OH. W pierwszej kolejności Ojciec Franciszek spotkał się ze wspólnotą Braci na czele z Ojcem Przeorem Anzlemem. W czasie wizyty Ojciec Franciszek rozmawiał z pracownikami wszystkich naszych jednostek: Domu Pomocy Społecznej, Warsztatu Terapii Zajęciowej, Środowiskowego Domu Samopomocy, Zakładu Aktywności Zawodowej. W trakcie pobytu Ojciec Prowincjał nie tylko miał okazje bliżej zapoznać się z naszymi działaniami ale przede wszystkim spotkać się z tymi, którym na co dzień służymy w duchu św. Jana Bożego. W trakcie tych spotkań omawiane były bieżące kwestie naszej działalności. Ojciec Prowincjał znalazł również czas na spotkanie z ukraińską rodziną, która zamieszkuje na terenie konwentu. Drugiego dnia wizytacji odbył się grill, na który zaproszeni zostali także wolontariusze, którzy dzielnie współtworzą naszą wspólnotę i aktywnie angażują się w życie religijne i społeczne na Zielonej.
Jesteśmy wdzięczni za wszelkie ciepłe słowa, które usłyszeliśmy od Ojca Prowincjała.