Spotkanie inkluzji społecznej

Opublikowane przez Bonifundo w dniu

25.01.2024 odbył się pierwszy w Nowym Roku webinar organizowany przez robocza grupę ds. inkluzji społecznej. Poruszono bardzo ważny aspekt dotyczący holistycznego podejścia do osób chorujących przewlekle psychicznie. Prelegenci z Austrii i Hiszpanii przedstawili projekty jakie prowadzili w swoich Prowincjach dot. zwrócenia uwagi ogółu społeczeństwa na problem występowania sprzężeń różnorodnych chorób, w tym znacząco gorszego stanu zdrowia fizycznego osób z problemami psychicznymi. Ochrona zdrowia psychofizycznego jest niezwykle ważna, gdyż choroby psychiczne wpływają na pogorszenie się ciała fizycznego! Brak odpowiedniego podejścia służby medycznej (rozumianej jako grupy społecznej) powoduje pominięcie dolegliwości fizycznych takich pacjentów. Dlatego też tak ważne jest edukowanie i wpływanie na zmianę podejścia i postaw wśród personelu medycznego, który na co dzień nie ma do czynienia z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Prowadzenie zajęć dla osób z niepełnosprawnościami związanych także z odpowiednim rozumieniem informacji o stanie zdrowia, sposobie zapobiegania chorobom, które polepszą zdrowie psychofizyczne osób cierpiących na zaburzenia psychiczne. Dzięki rozmowie na ten temat wyłoniło się kolejne zadanie, jakie ośrodki wspierające osoby z niepełnosprawnościami w tym chorujących przewlekle psychicznie powinno wziąć na swoje barki.

Kategorie: Aktualności