Informacja dot. CIT D za 2023 rok

Opublikowane przez Bonifundo w dniu

Bonifraterska Fundacja Dobroczynna w Konarach prezentuje informację podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o trzymanych darowiznach w 2023 roku (CIT-D).