“Gdy przyszłość staje się teraźniejszością” – braliśmy udział w konferencji ROPS

Opublikowane przez Bonifundo w dniu

27 listopada miało miejsce Małopolskie Forum Polityki Społecznej pn. „Gdy przyszłość staje się teraźniejszością”, obejmujące tematykę zmian prawnych w obszarze włączenia społecznego, rozwoju usług społecznych w kontekście deinstytucjonalizacji oraz przyszłości polityki społecznej. W Forum brali udział specjaliści z zakresu polityki społecznej, przedstawiciele Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, nauki oraz praktycy realizujący zadania z obszaru pomocy społecznej, oraz szeroko rozumianego wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej. W dyskusji panelowej pn. Wokół przyszłości polityki społecznej brała udział Ewa Solecka- Florek- Prezes Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej w Konarach.

Kategorie: Aktualności