Dzień Osób z Niepełnosprawnością “Budzimy zrozumienie” – spotkanie z ZUS

Opublikowane przez Bonifundo w dniu

W dniu 29 września 2023 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych na terenie Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej w Konarach zorganizował Dzień Osób z Niepełnosprawnością pod hasłem “Budzimy zrozumienie”. W spotkaniu wzięli udział pracownicy, uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej, Środowiskowego Domu Samopomocy, Domu Pomocy Społecznej oraz Zakładu Aktywności Zawodowej w Konarach wraz z rodzinami. Program spotkania zawierał prelekcję eksperta ZUS dotyczącą zagadnień związanych z rentą socjalną oraz świadczeniem 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Po prelekcji odbyły się konsultacje indywidualne dla pracowników Fundacji, uczestników zajęć oraz ich rodzin w zakresie świadczeń emerytalno – rentowych. Uczestnicy spotkania mieli możliwość założenia konta na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.