Pasterka w Naszej kaplicy i wigilia w DPS-ie

Opublikowane przez Bonifundo w dniu

W noc Betlejemską „noc szczęśliwego rozwiązania”spotkaliśmy się w „kaplicy u Bonifratrów” przy DPS w Konarach, by otworzyć swoje serca na „Słowo”, które „stało się Ciałem”. Refleksja, modlitwa, wspólne kolędowanie przy licznie zebranych wiernych, stworzyło sieć wzajemnej życzliwości i niepowtarzalny klimat wspólnoty. Pasterkę poprzedziła „wieczerza wigilijna” z udziałem pani Prezes Ewy Sołeckiej Florek, braci Bonifratrów, pracowników i podopiecznych.

Kategorie: Aktualności