Zespół Interdyscyplinarny GOPS-u w Mogilanach!

Opublikowane przez Bonifundo w dniu

W ramach gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej, w dniu 12 czerwca 2024 r. w trakcie spotkania integracyjnego Miodobranie – Miodogranie w Konarach zorganizowanego przez Wspólnotę Braci Bonifratrów i Bonifraterską Fundację Dobroczynną, Zespół Interdyscyplinarny działający przy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilanach zorganizował punkt informacyjny, na którym do dyspozycji zaproszonych gości udostępnione zostały materiały edukacyjne, ulotki, broszury oraz informatory pozwalające na zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej reagowania na przemoc, negatywnych skutków jej stosowania oraz szukania pomocy.

Kategorie: Aktualności