XI Ogólnopolskie Spotkanie Sieciujące Zakładów Aktywności Zawodowej

Opublikowane przez Bonifundo w dniu

W dniach 19-20 października w Dymaczewie Nowym odbyło się XI Ogólnopolskie Spotkanie Sieciujące Zakładów Aktywności Zawodowej organizowane przez Ogólnopolski Związek Pracodawców Zakładów Aktywności Zawodowej. Nie mogło tam zabraknąć przedstawicieli ZAZ-u Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej w Konarach! Głównym punktem zjazdu było spotkanie z Panem Ministrem Pawłem Wdówikiem, na którym omówiono wszystkie bolączki związane z prowadzeniem Zakładów Aktywności Zawodowej. Złożono prośbę o wsparcie zarówno finansowe jak i wprowadzenie zmian związanych z funkcjonowaniem ZAZ-ów w Polsce. Zgłoszone postulaty spotkały się z dużym zrozumieniem ze strony Pana Ministra. Żywimy głęboką nadzieję na wprowadzenie niezbędnych zmian legislacyjnych, które wspomogą codzienną pracę osób z niepełnosprawnościami zatrudnionych w Zakładach Aktywności Zawodowej.

 

Kategorie: AktualnościZAZ