Spotkanie świąteczne dla pracowników BFD

Opublikowane przez Bonifundo w dniu

Dziś odbyło się spotkanie wigilijne pracowników Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej. W doborowym towarzystwie podzieliliśmy się opłatkiem składając sobie życzenia. Na spotkaniu obecny był także Prowincjał Zakonu Bonifratrów o. Franciszek Salezy. Dziękujemy za obecność.

Kategorie: Aktualności