Spotkanie „Hospitality Europe” w Rzymie

Opublikowane przez Bonifundo w dniu

Jako główny cel spotkania w ramach „Hospitality Europe” podano wymianę doświadczeń oraz opracowanie wspólnego kierunku działań i wytycznych we wszystkich dziełach prowadzonych zarówno przez Braci jak i Siostry. Pomimo różnic jakie istnieją w każdym kraju, istnieje głębokie przekonanie o słuszności wymiany doświadczeń pomiędzy ośrodkami, aby rozwijać się oraz swoją działalność.

Przedstawiono projekty jakie poszczególne Prowincje prowadzą lub też prowadziły w ostatnim czasie (cofnięto się do roku 2021). Różnorodność projektów jest bardzo duża. Każda prowincja pozyskuje dodatkowe środki na działania w ramach swoich możliwości. Dodatkowo poznanie osób pracujących w poszczególnych Prowincjach w przyszłości może pozytywnie wpłynąć na podjęcie współpracy w ramach nowych pomysłów na projekty.

Obecna na tym wydarzeniu Pani Natalia Gębka – członek Zarządu Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej –  przestawiła działania polskiej prowincji podjęte w ramach pomocy uchodźcom, procesu deinstytucjonalizacji, który przed Nami oraz procesu fuzji podmiotów medycznych (BCM).

Zaproponowano zorganizowanie kursu dla managerów w ramach międzynarodowej współpracy oraz zorganizowanie kongresu nt. problemów psychicznych w 2024 roku.

Kolejne spotkanie przewidziano na platformie zoom w 1 kwartale przyszłego roku.

Kategorie: Aktualności