Podsumowanie projektu Erasmus + “Revival”

Opublikowane przez Bonifundo w dniu

Erasmus+ REVIVAL to projekt o międzynarodowym zasięgu, w którym biorą udział specjaliści z Polski, Hiszpanii, Niemiec, Austrii, Irlandii, Portugalii, Grecji oraz Belgi. Głównym celem projektu jest zwiększenie udziału w życiu kulturalnym dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Dlatego też powołano dwie grupy specjalistów z zakresu pomocy społecznej oraz profesjonalnych aktorów. Ta kooperacja umożliwiła stworzenie materiałów edukacyjnych dostępnych w formie video ćwiczeń z zakresu sztuki teatralnej. Ćwiczenia  dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ponadto zważywszy na doświadczenia ostatnich lat i wprowadzanych ograniczeń został napisany poradnik promujący udział osób z niepełnosprawnościami w wydarzeniach kulturalnych, który wspiera organizację przedsięwzięć kulturalnych w różnych sytuacjach np. podczas ograniczeń swobodnego poruszania się. Wydawnictwo to jest sumą różnych doświadczeń związanych z radzeniem sobie podczas pandemii Covid-19 każdego kraju partnerskiego biorącego udział w projekcie. Zostało jednak napisane z myślą, aby wspierać organizację wyjazdów na wydarzenia kulturalne podczas różnych sytuacji, mając jednocześnie nadzieję, że pandemia nie powróci.

W Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej zaproponowane materiały są testowane przez 12 podopiecznych, a opiekę nad ich umiejętnościami roztacza 3 terapeutów zajęciowych. Proponowane ćwiczenia są idealne dla każdej grupy oraz instruktora, który odważy się je prowadzić! Ćwiczenia teatralne podzielone są na moduły: ekspresja ciała, ekspresja werbalna, teatr zmysłów, techniki teatralne oraz umiejętności społeczne. W każdym module można znaleźć ćwiczenia o różnym stopniu trudności, tak aby móc dostosować zajęcia do każdej osoby w grupie. Zajęcia były prowadzone na terenie Fundacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej, Środowiskowym Domu Samopomocy oraz Domu Pomocy Społecznej. Na zakończenie projektu odbyło się międzynarodowe spotkanie w Murcji w Hiszpanii, gdzie beneficjenci projektu brali udział w licznych warsztatach teatralnych. Zajęcia odbywały się w różnej scenerii, zarówno w szkole teatralnej jak i na plaży. Byliśmy świadkami także pięknej sztuki teatralnej pt: “Mistrzowie delikatności” napisanej przez Fernando Ripoll, członka zespołu projektowego. Przedstawienie zostało napisane i wystawione z myślą o zaakcentowaniu sytuacji osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin. Już pierwszy moment wzbudza szczególną refleksję, gdy rodzice dowiadują się, iż ich dziecko posiada jakąś niepełnosprawność. Na deskach teatru zobaczyliśmy kunszt aktorski hiszpańskich podopiecznych biorących udział w tworzeniu i testowaniu materiałów edukacyjnych. Nie zabrakło również czasu na piesze zwiedzanie Murcji oraz jej okolic. Cały wyjazd był pełen wrażeń i atrakcji. Wyjechaliśmy z Murcji z nowymi umiejętnościami, ale co najważniejsze z nowymi znajomościami!

Po dwóch latach pracy w projekcie, przygotowaniach i adaptacji ćwiczeń do możliwości osób z niepełnosprawnościami możemy śmiało powiedzieć, że warto! Pracę jaką wykonali oraz efekt jaki można zaobserwować jest godny podziwu. Udział w zajęciach teatralnych wpływa na wiele dziedzin życia. U naszych uczestników zaobserwowaliśmy wzrost pewności siebie, większą otwartość na drugiego człowieka, poprawę mowy oraz komunikacji, usprawnienie koordynacji ruchowej, rozwój potencjału twórczego, a także współpracy w grupie. Na każdego członka projektu działania miały inny wpływ, gdyż każdy jest indywidualnością. Nieocenionym walorem udziału w ćwiczeniach teatralnych jest radość, jaką można było zaobserwować podczas zajęć. Polecamy wdrożenie tej formy rehabilitacji do codziennej pracy z osobami z niepełnosprawnościami.

Projekt REVIVAL jest finansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej.

Autor ponosi wyłączną odpowiedzialność za tę publikację, a Komisja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w niej zawartych.

 

 

Kategorie: AktualnościRevival