Ostatnie spotkanie w ramach projektu “Revival”

Opublikowane przez Bonifundo w dniu

W dniach 24-26 kwietnia odbyło się ostatnie międzynarodowe spotkanie w ramach projektu Erasmus+ “REVIVAL”. Bonifraterską Fundację Dobroczynną w Konarach reprezentowały Panie: Natalia Gębka oraz Justyna Lannoy. Dokonano przeglądu wszystkich materiałów edukacyjnych, które powstały w ramach międzynarodowej współpracy oraz ustalono plan działań na najbliższe dwa miesiące. To już ostatnie szlify, których będziemy dokonywać, aby złożyć sprawozdanie z projektu. Wypracowano ostateczną wersję graficzną przewodnika metodologicznego, który zawiera wytyczne dotyczące bezpiecznej realizacji stacjonarnych zajęć teatralnych oraz online. Powstałe materiały są sumą doświadczeń wszystkich partnerów projektu oraz są możliwe do pobrania ze strony projektu: https://revivalproject.eu/poland/ Zachęcamy do korzystania z materiałów! W ramach pobytu w Madrycie uczestniczyliśmy także w spotkaniu upowszechniającym działania na terenie Hiszpanii! Nie zabrakło krótkiego spektaklu z udziałem osób z niepełnosprawnościami! Przygotowano piękne widowisko! Każdy przedstawiciel z krajów partnerskich dodatkowo mógł opowiedzieć o swoich wrażeniach oraz doświadczeniach prowadzenia zajęć w swoim kraju. Jesteśmy wdzięczni za możliwość udziału w takich przedsięwzięciach!

Projekt REVIVAL jest finansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej.

Autor ponosi wyłączną odpowiedzialność za tę publikację, a Komisja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w niej zawartych.

Kategorie: AktualnościRevival