Odnowiona sala już dostępna!

Opublikowane przez Bonifundo w dniu

Po krótkiej przerwie oddajemy do użytku naszym podopiecznym wyremontowaną salę gimnastyczną wraz z nowymi urządzeniami! Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w remont a naszym uczestnikom oraz rehabilitantom: p. Kamili i p. Markowi życzymy udanej pracy!

Poniżej można zobaczyć efekt naszych prac!

Remont i urządzenia sfinansowano ze środków w  ramach projektu „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych, współfinansowanego Europejskiego Funduszu Społecznego
(numer projektu: POWR.02.06.00-00-0064/19).
Pilotaż trwa do 31 stycznia 2023 r.