Miodobranie-Miodogranie w Konarach – relacja z najlepszej imprezy roku!

Opublikowane przez Bonifundo w dniu

Jak co roku, Bonifraterska Fundacja Dobroczynna w Konarach wraz ze wspólnotą Braci Bonifratrów zorganizowała integracyjne spotkanie pn. Miodobranie – Miodogranie, realizowane przy wsparciu finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Ojciec Franciszek Salezy Chmiel Prowincjał Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego, Wojewoda Małopolski, Starosta Krakowski, Wójt Gminy Mogilany. Patronat medialny objął Dziennik Polski oraz TVP 3 Kraków.

Imprezę uświetnili Ojciec Eugeniusz Kret- Radny Prowincji Polskiej Zakonu Bonifratrów, Pan Sebastian Nowak Dyrektor Generalny Kurii Prowincjalnej Zakonu Bonifratrów, Radni Powiatu Krakowskiego: Pan Grzegorz Stokłosa, Pan Grzegorz Nędza, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Krakowie, przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, Jerzy Przeworski Wójt Gminy Mogilany, Pan Adrian Sikora Radny Gminy Mogilany, Komendant OSP w Konarach Grzegorz Malik, Z-ca Komendanta Komendy Powiatowej Policji Nadkomisarz Mariusz Świda, Z-ca Naczelnika Prewencji Komendy Powiatowej Policji Mł. Asp. Ewelina Syska, przedstawiciele małopolskiego oddziału PFRON, a także liczni przedstawiciele zaproszonych Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Domów Pomocy Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej, Domów Seniora. W imprezie wzięło udział ok. 400 osób nie tylko z Małopolski ale również z województwa śląskiego, opolskiego, podkarpackiego. Nie zabrakło również przedstawicieli bonifraterskich ośrodków z Cieszyna, Iwonicza, Zebrzydowic i Prudnika oraz Braci Bonifratrów. Wśród gości byli również: Ks. dr Michał Kania- Rektor Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej, Pani Elżbieta Okrasa Prezes Zarządu Boni Fratres Pharmaceutical sp. z o.o., Pan Piotr Grazda Dyrektor Szpitala Św. Jana Grandego w Krakowie, Pani Martyna Strączek-Dyrektor GOK w Mogilanach, przedstawiciele Fundacji Bonifraterskiej i wielu innych wspaniałych gości.

Imprezę rozpoczęła uroczysta Msza Święta, po której mogliśmy usłyszeć przeboje muzyczne w wykonaniu Zielonej Kapeli z Konar, Uczestników WTZ z Prudnika i Zebrzydowic oraz mini recital Pani Pauliny- pracownika Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej w Konarach. Następnie uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w licznych warsztatach: malarskim- „Pszczoła w plenerze”, fotograficznym pn. „Fotobudka” z możliwością zrobienia pamiątkowego zdjęcia, „Las w naczyniu”- warsztat umożliwiający przygotowanie kompozycji roślinnej w naczyniu, „Zdrowy duch w zdrowym ciele”- warsztat z konkurencjami sportowymi dostosowanymi do możliwości osób z niepełnosprawnościami, „Graffiti”- warsztat plastyczny, „Warsztat pszczelarski”- pokazujący życie pszczół w żywym ulu, a także dający możliwość zrobienia świecy z węzy i poznania roślin miododajnych. Nie zabrakło też tradycyjnego konkursu na Odlotowy Strój Pszczoły. Wszyscy uczestnicy wykazali się dużą kreatywnością, jednak w tym roku pierwsze miejsce przypadło przedstawicielom Zakładu Aktywności Zawodowej w Łysej Górze. Ich oryginalny strój oraz pomysł jego zaprezentowania urzekł jury konkursu. W trakcie trwania imprezy można było ponadto przedstawić swoje propozycje imienia dla bonifraterskiej pszczółki- nowej maskotki, która towarzyszyła nam podczas całego spotkania. Głosowanie na wybór imienia zostanie przeprowadzone w mediach społecznościowych Fundacji. Kulminacyjnym momentem wydarzenia był koncert Kapeli Góralskiej Ciupaga, który to rozgrzał publiczność żywiołowymi utworami folkowymi i zakończony został olbrzymimi owacjami. Występ kapeli Ciupaga to prawdziwy ogień i energia a utwór „Takiego Janicka” porwał „syćkich” bez wyjątku do wspólnej zabawy.

Dziękujemy wszystkim pracownikom Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej za zaangażowanie i organizację kolejnego już Miodobrania- Miodogrania. Jak zwykle możemy na Was liczyć 🙂 Dziękujemy również wolontariuszom: młodzieży ze Szkoły Podstawowej im Marii Konopnickiej w Konarach, studentom Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie oraz Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Wszystkim licznie przybyłym Gościom dziękujemy za udział w zabawie i do zobaczenia za rok!