Inkluzja społeczna – webinar pt. “Niechciana samotność”

Opublikowane przez Bonifundo w dniu

Odbył się kolejny webinar pt: “Niechciana samotność” organizowany przez grupę roboczą ds. inkluzji społecznej. Pierwszy wykład prowadził Dr. Johannes Fellinger, który opowiedział o
doświadczeniach działań inkluzyjnych w szpitalu św. Jana Bożego w Linz dla pacjentów głuchych oraz trudnościach, które wynikają z bariery komunikacyjnej. Kolejny wykład prowadzili przedstawiciele Prowincji Hiszpańskiej. Zachęcam do obejrzenia filmu z akcji społecznej prowadzonej w ramach walki z niechcianą samotnością polegającą na zorganizowaniu
miejsc dla osób samotnych, chcących spędzić czas wśród innych osób https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=n0XiPd4S2Vo
Zachęcam do udziału w spotkaniach! Warto się zainspirować!

N. Gębka

Kategorie: Aktualności