I Kongres Inkluzji Społecznej w Wiedniu

Opublikowane przez Bonifundo w dniu

W dniach 15-16 czerwca odbył się I Kongres Inkluzji Społecznej w Wiedniu. Przedstawicielami Polskiej Prowincji byli pracownicy i podopieczni dzieł w Konarach, Iwoniczu oraz Zebrzydowicach, łącznie 5 osób. Rozpoczęcie kongresu odbyło się uroczystą Mszą św. w kaplicy przy Konwencie Oo. Bonifratrów. Następnie zostaliśmy zaproszeni na wspólny piknik w ogrodzie. Kolejny dzień rozpoczął się krótkim wprowadzeniem pana Ministra Johannesa Raucha na temat sytuacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Austrii. Następnie swoje wystąpienia mieli przedstawicieli Prowincji z Hiszpanii, Austrii, Francji, Portugalii, Niemiec oraz zachodniej Europy (na którą składają się kraje: Irlandia, Wielka Brytania oraz Australia). Odbyła się także prezentacja plakatów i filmów wideo, które przedstawiają działania inkluzyjne. Wśród wystawionych plakatów można było odnaleźć dwa pochodzące z Prowincji Polskiej. Kongres zakończył się panelem dyskusyjnym, w którym nie zabrakło przedstawiciela Naszej Prowincji. Wszyscy uczestnicy są bardzo zadowoleni ze spotkania, jednocześnie mając nadzieję na kolejne! Wymiana doświadczeń między ośrodkami z całej Europy prowadzonych zarówno przez Zakon Ojców Bonifratrów jak i Siostry Szpitalne od Najświętszego Serca Jezusowego jest nieocenionym elementem rozwoju dla każdego uczestnika!

Wszystkie materiały oraz zdjęcia można znaleźć na stronie internetowej: https://www.congress-inclusion.eu/pl

 

Kategorie: Aktualności