Filmowe podsumowanie Projektu Erasmus + REVIVAL

Opublikowane przez Bonifundo w dniu

Podsumowanie projektu Revival. Film powstał w ramach działań projektowych. W projekcie Revival biorą udział bonifraterskie ośrodki z Polski, Hiszpanii, Niemiec, Austrii, Irlandii, Belgi oraz ośrodek sióstr szpitalnych z Portugalii. Głównym celem projektu jest zwiększenie udziału w życiu kulturalnym dorosłych osób z niepełnosprawnościami. W tym celu powołano dwie grupy specjalistów z zakresu pomocy społecznej oraz aktorów. Kooperacja w ramach projektu zwiększy wiedzę z zakresu prowadzenia zajęć o tematyce teatralnej dla osób z niepełnosprawnościami. Wszystkie przygotowane materiały znajdą się na specjalnie stworzonej stronie internetowej.

Projekt REVIVAL jest finansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. Autor ponosi wyłączną odpowiedzialność za tę publikację, a Komisja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w niej zawartych. 

Kategorie: AktualnościRevival