European Social Inclusion Webinar – Tworzenie i utrzymywanie efektywnych sieci wolontariatu!

Opublikowane przez Bonifundo w dniu

Byliśmy obecni na kolejnym międzynarodowym webinarze zrzeszającym pracowników bonifraterskich z całego świata! Pojawiło się, aż 101 osób, w tym MY! Tematem spotkania było “Tworzenie i utrzymywanie efektywnych sieci wolontariatu”. Odbyły się dwa wystąpienia: “Uczynić świat lepszym” wygłoszonym przez przedstawicieli prowincji Rzymskiej oraz “Wolontariat: pasja dla szpitalnictwa” wygłoszonym przez prowincję hiszpańską. Najważniejszym przesłaniem było tworzenie więzi między beneficjentami, braćmi, pracownikami oraz wolontariuszami na rzecz wsparcia osób potrzebujących. Poruszono wątek szerzenia charyzmatu szpitalnictwa tak ważnego z perspektywy Zakonu Bonifratrów! Bo warto pomagać! Dziękujemy za inspirujący czas i chęć podzielenia się swoimi doświadczeniami, które teraz będziemy mogli przełożyć na nasze polskie warunki.

 

 

Kategorie: Aktualności