Przedstawiamy Pszczółkę Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej w Konarach!

Sympatycy Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej w Konarach oraz zwolennicy naszego profilu wybrali imię dla pszczoły – maskotki. Witamy wśród nas pszczółkę o imieniu „BONIFRUNIA” Zostało ono wybrane spośród wielu imion zaproponowanych przez uczestników naszej imprezy Miodobranie-Miodogranie (https://bonifundo.pl/miodobranie-miodogranie-w-konarach…/). Imię BONIFRUNIA zaproponowała pani Ewelina z Myślenic, której serdecznie dziękujemy i gratulujemy zwycięstwa.

Filmowe podsumowanie Miodobrania-Miodogrania w Konarach

Filmowe podsumowanie Miodobrania-Miodogrania już jest! Dziękujemy Fundacji Bonifraterskiej i Bonifratrzy za zmontowanie i udostępnienie filmu! Zapraszamy wszystkich gości i przyjaciół do wspólnego wspomnienia tej wyjątkowej imprezy! Projekt sfinansowano ze środków PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych WTZ Babińskiego, Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Ojcowie, WARSZTAT TERAPII Dowiedz się więcej…

Miodobranie-Miodogranie w Konarach – relacja z najlepszej imprezy roku!

Jak co roku, Bonifraterska Fundacja Dobroczynna w Konarach wraz ze wspólnotą Braci Bonifratrów zorganizowała integracyjne spotkanie pn. Miodobranie – Miodogranie, realizowane przy wsparciu finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Ojciec Franciszek Salezy Chmiel Prowincjał Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego, Wojewoda Małopolski, Starosta Krakowski, Wójt Gminy Dowiedz się więcej…