Opublikowane przez Bonifundo w dniu

Z wielką radością ogłaszamy, że rozpoczęliśmy realizację projektu “Zielny Ogród dla Pszczół i Zapylaczy”!
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego.
Szczegóły projektu poniżej, a efekty już wkrótce!
„Zielny ogród dla pszczół i zapylaczy” to projekt związany z edukacją ekologiczną dzieci oraz osób z niepełnosprawnością, w ramach realizowanych przez Bonifraterską Fundację Dobroczynną w Konarach warsztatach.
Głównym celem projektu jest edukacja oraz popularyzacja wiedzy na temat pszczelarstwa, ziół oraz ochrony przyrody wśród dzieci i młodzieży a także osób z niepełnosprawnością z Powiatu Krakowskiego.
W ramach realizacji projektu stworzony zostanie ogród do hortiterapii, dostosowany do osób z niepełnosprawnościami wraz z koniecznymi materiałami dydaktycznymi.
Dzięki temu projektowi adresaci naszych działań zapoznają się z takimi aspektami jak np.: życie pszczół, praca pszczelarza, zasady bezpieczeństwa w kontakcie z pszczołami, znaczenia pszczół dla przyrody i człowieka; właściwości odżywcze miodu. Uczestnicy będą mieli okazję również skorzystać z wyrobu świec i figurek z pszczelego wosku.
Dodatkowymi korzyściami z przeprowadzonego projektu będzie także kształtowanie więzi emocjonalnej z przyrodą i wrażliwości na jej piękno, rozwijanie zainteresowania otaczającym światem, poszanowania przyrody.
Wpisując się w potrzebę ekologicznego życia chcemy promować także ideę zero-waste oraz zapoznać ze sposobami sadzenia, ochrony i wykorzystanie ziół w życiu codziennym, kosmetyce i lecznictwie.