Zakład aktywności zawodowej » Oferta pracy

Oferta pracy

Z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynika, że
w Zakładzie Aktywności Zawodowej mogą być zatrudnione osoby niepełnosprawne z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z symbolami 01-U (upośledzeniem umysłowym), 02-P (choroby psychiczne) i 12-C (autyzmem) oraz z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności.

Aktualnie poszukujemy osoby posiadającej orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności na stanowisko pracownika gospodarczego
Serdecznie zapraszamy do składania CV w biurze Bonifraterskiej
Fundacji Dobroczynnej Zakładu Aktywności Zawodowej .

tel.: (12) 270-51-66
Konary21; 32- 040 Świątniki Górne