Zakład aktywności zawodowej » O Zakładzie » ZAZ w Konarach

 

Bonifraterska Fundacja Dobroczynna od 2014r  kontynuuję działalność rozpoczętą przed wieloma laty przez Konwent  OO Bonifratrów w Konarach w 2004 polegającą na prowadzeniu różnych dzieł oferującym pomoc osobom niepełnosprawnym. Różnorodne formy pomocy możliwe są dzięki Domu Pomocy Społecznej, Środowiskowemu Domu Samopomocy, Warsztatom Terapii Zajęciowej i Zakładowi Aktywności Zawodowej.

Czynnikami przemawiającymi za zlokalizowaniem ZAZ w Konarach były:

  • liczne środowisko osób niepełnosprawnych;
  • duże zapotrzebowanie ze strony osób niepełnosprawnych;
  • brak miejsc pracy na lokalnym rynku i potrzeba przygotowania zawodowego i społecznego osób niepełnosprawnych do funkcjonowania na otwartym rynku pracy;
  • posiadane przez Konwent OO Bonifratrów gospodarstwo rolne

Nasz Zakład zatrudnia obecnie 37 osób niepełnosprawnych  pracujących w 3 działach zawodowych (hodowlanym, pszczelarskim oraz dziale ogrodniczym usług i handlu).

 

Zespołami pracowników niepełnosprawnych kierują – wysoko wyspecjalizowani w swoich dziedzinach i jednocześnie przygotowani do pracy z osobami niepełnosprawnymi – instruktorzy zawodu.

 

Grupę pracowników obsługowo-rehabilitacyjnych wchodzącą w skład Zespołu Programowego ZAZ stanowią: instruktorzy zawodu, fizjoterapeuta, psycholog oraz kierownik Zakładu.