Zakład aktywności zawodowej » O Zakładzie » Cele i zadania ZAZ

Cele i zadania ZAZ


Celem Zakładu Aktywności Zawodowej jest aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub o stopniu umiarkowanym, jeśli dodatkowo stwierdzono u tych osób autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną. Cel ten realizujemy poprzez rehabilitację leczniczą, społeczną i zawodową.

 

Nadrzędnym celem Zakładu Aktywności Zawodowej jest przygotowanie pracowników niepełnosprawnych do pracy na otwartym rynku pracy.

 

Cele te realizujemy przez:

  • zatrudnienie osób niepełnosprawnych o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
  • rehabilitacja zawodowa i społeczna; przygotowanie do życia w otwartym środowisku;
  • pomoc w realizacji pełnego, niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę indywidualnych możliwości.
  • dostosowanie stanowisk pracy do indywidualnych potrzeb pracowników niepełnosprawnych
  • mentoring instruktorów zawodu
  • szkolenia w zakresie doradztwa zawodowego i orientacji zawodowej, poszukiwania pracy na otwartym rynku, autoprezentacji i radzenia sobie ze stresem
  • uczestnictwo w imprezach, festynach, wystawach i targach
  • promowaniu wizerunku osoby niepełnosprawnej jako pełnosprawnego pracownika w środowisku lokalnym