Zakład aktywności zawodowej » Misja i cele

Misja i cele

Misją Zakładu jest posługa ludziom chorym i potrzebującym, w szczególności osobom niepełnosprawnym, w formie zorganizowanej opieki w duchu charyzmatu św. Jana Bożego, założyciela Zakonu Bonifratrów.

Celami Zakładu są:
1. zatrudnianie osób o znacznym oraz umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
2. rehabilitacja zawodowa i społeczna zatrudnionych osób niepełnosprawnych,
3. kształtowanie i doskonalenie samodzielności psychospołecznej ww. osób,
4. przygotowanie zatrudnionych osób niepełnosprawnych do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w otwartym środowisku,
5. nabywanie kompetencji społecznych i zawodowych,
6. działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu.