Warsztat terapii zajęciowej » Pracownie » Pracownia stolarska

Pracownia stolarska

Plan pracy pracowni stolarskiej obejmuje czynności związane z nabywaniem i doskonaleniem umiejętności samoobsługowych i zawodowych. Uczestnicy poznają techniki obróbki drewna, jak również nabywają umiejętności posługiwania się różnego rodzaju narzędziami ręcznymi i elektrycznymi (wiertarka, pilarka, szlifierka...). Jest to nauka konkretnych czynności, które w przyszłości uczestnik może wykonywać w miejscu pracy. Celem pracowni jest także podnoszenie poziomu dyscypliny pracy, punktualności, przestrzegania przepisów BHP, wyrabianie dbałości o powierzony sprzęt i materiały, nauka utrzymania porządku w miejscu pracy, współpracy i współdziałania. Pracownia zajmuje się oprawą obrazów, jak również wykonywaniem drobnych prac stolarskich. W tej pracowni wykonano meble kuchenne dla pracowni kulinarnej. Tu również powstają prace artystyczne wypalane w drewnie, a także artystyczne kompozycje, w których łączone są ze sobą elementy różnych tworzyw.