Warsztat terapii zajęciowej » Pracownie » Pracownia rewalidacyjna

Pracownia rewalidacyjna

Zajęcia prowadzi psycholog. Mają na celu rozwijanie samodzielności, zaradności i niezależności życiowej poprzez:

  • zwiększanie jasności i precyzji w komunikowaniu się, poszerzanie zasobu słownictwa, używania słów ze zrozumieniem
  • dbanie o sprawność psychiczną - m.in. zwiększanie odporności na frustracje, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, zwiększanie wiary we własne siły,
  • utrwalanie ogólnych zasad współżycia i współpracy,
  • podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności szkolnych: czytanie i pisanie,
  • rozbudzanie potrzeby posiadania zainteresowań oraz aktywnego organizowania sobie czasu wolnego,
  • trening ekonomiczny: rozpoznanie nominałów pieniędzy, planowanie wydatków, gospodarowanie pieniędzmi, ponoszenie odpowiedzialności.

Wprowadzane są podstawowe zasady zachowania się w miejscach publicznych. Sprzyjającym czynnikiem rozwoju zdolności poznawczych i intelektualnych jest organizowanie wyjść na wystawy, spektakle muzyczne i teatralne, organizowanie wycieczek.