Warsztat terapii zajęciowej » Pracownie » Pracownia plastyczna

Pracownia plastyczna

Celem tej pracowni jest terapia poprzez sztukę. Stosujemy i doskonalimy różne techniki plastyczne, takie jak: malarstwo olejowe, pastele, grafikę, collage, techniki mieszane. Poprzez udział w wystawach plastycznych uczestnicy mobilizowani są do intensywnej pracy, a także do poszerzania warsztatu twórczego. Realizowane zadania umożliwiają rozwijanie zdolności i wyobraźni plastycznej, stymulują rozwój psychoruchowy, sprawność manualną i doskonalenie zmysłów.
Poprzez malarstwo na płótnie, desce, szkle, rysunek, sztuka pomaga naszym uczestnikom w wyrażaniu swoich emocji. W pracowni plastycznej wykonywane są również małe formy rzeźbiarskie z masy solnej oraz biżuteria z koralików i filcu. Ciekawa kolorystyka i spontaniczność plastycznego przekazu sprawiają, że powstające tu prace są oryginalne, intrygujące i nie skrępowane żadnymi kanonami.