Warsztat terapii zajęciowej » Pracownie » Pracownia ogrodnicza

Pracownia ogrodnicza

Pracownia ogrodnicza to miejsce, w którym uczestnicy zdobywają wiedzę niezbędną do wykonywania prac w ogrodnictwie, zdrowego stylu życia, zrozumienia zjawisk występujących w przyrodzie, posługiwania się narzędziami i sprzętami ogrodniczymi. Realizowane w ramach zajęć prace kształtują ich charaktery oraz wpływają na pozytywną motywację do działania, dając okazję do częstego obcowania z przyrodą. Plan pracowni jest dostosowany do zmieniających się pór roku, warunków atmosferycznych oraz indywidualnych predyspozycji uczestników. Wykonując wspólnie wcześniej omówione i zaplanowane zadania, rozwijana jest umiejętność efektywnej współpracy w grupie. Prace wykonywane w ramach zajęć w pracowni, to obsługa prostych narzędzi ogrodniczych, uprawa i pielęgnacja roślin, koszenie trawy, kompostowanie odpadów organicznych, układanie bukietów z suchych kwiatów i stroików okolicznościowych, pielęgnacja roślin znajdujących się wewnątrz budynku a także utrzymywanie porządku wokół budynku WTZ.