Warsztat terapii zajęciowej » Pracownie » Pracownia poligraficzno komputerowa

Pracownia poligraficzno komputerowa

Działalność pracowni komputerowej ma na celu zapoznanie podopiecznych z ogromnymi możliwościami edukacyjnymi jakie daje komputer. Praca przy komputerze wspomaga rozwój manualny i koordynacyjny podopiecznych, pozwala na indywidualizację zadań, daje możliwość odniesienia sukcesu oraz natychmiastowej gratyfikacji, mobilizując tym samym do dalszej pracy. W działaniach usprawniających istotna jest już sama konieczność posługiwania się myszką i klawiaturą co usprawnia dłonie, ćwiczy koordynację wzrokowo-ruchową, rozwija i ćwiczy umiejętność koncentracji uwagi i spostrzegawczość. Komputer przez swoją atrakcyjność budzi w podopiecznych zainteresowanie i motywację do pracy.
Tu również osoby niepełnosprawne mogą nauczyć się obsługi innych urządzeń technicznych, takich jak: laminarki, bindownicy, kserokopiarki, gilotyny introligatorskiej.
W pracowni prowadzona jest kronika, w której zapisuje się najważniejsze wydarzenia z życia warsztatu. Powstają tu m.in.: dyplomy dla uczestników zawodów i imprez okolicznościowych, kartki świąteczne, skany dokumentów, fotografie cyfrowe.
Podopieczni mają również możliwość korzystania z Internetu.