Warsztat terapii zajęciowej » Pracownie » Pracownia muzyczno - teatralna

Pracownia muzyczno - teatralna

Muzykoterapia ma na celu odreagowanie napięć emocjonalnych i uaktywnienie uczestniczących w niej osób. Obejmuje improwizacje instrumentalne, ruchowe, terapię śpiewem, ćwiczenia auto-orientacji i koordynacji psychoruchowej, koncentracji uwagi, orientacji przestrzennej. Zajęcia uwzględniają potrzeby psychofizyczne uczestników. W ramach pracowni działa zespół muzyczny „Zielona kapela”, który posiada na swym koncie wiele festiwalowych nagród a także nagraną płytę. Kapela występowała na deskach Teatru Słowackiego, Filharmonii Krakowskiej, brała udział w wielu przeglądach i festiwalach zdobywając najwyższe laury. Podczas zajęć uczestnicy WTZ przygotowują się do występów artystycznych z okazji świąt czy przeglądów twórczości artystycznej. Muzykoterapia to forma zajęć lubiana przez większość uczestników, spełnia funkcję leczniczą, poznawczą, integrującą i relaksacyjną.