Warsztat terapii zajęciowej » Michał Szabelski-twórczość » O mnie

Mam na imię Michał. Urodziłem się 14 lutego 1973 roku w Gdańsku. Moim wychowaniem od najmłodszych lat zajmował się ojciec. W roku 1992 ukończyłem Zasadniczą Szkołę Zawodową w Stoczni Gdańskiej w zawodzie monter radiowo - telewizyjny. Następnie rozpocząłem pracę w zakładzie usługowym RTV mojego ojca. Po śmierci mojej babci i ojca przejąłem rodzinną firmę, jednak nie było to moje powołanie. Czułem, że powinienem coś zmienić w moim dotychczasowym życiu. Wyjechałem więc do Wielkiej Brytanii, gdzie podjąłem pracę jako wolontariusz w Domu Sue Raider. Po upływie roku wróciłem do Polski, by kontynuować naukę i pomagać osobom biednym i potrzebującym. Wstąpiłem do Zgromadzenia Braci Albertynów w Krakowie. Dużo czytałem, prowadziłem medytacje i pracowałem. Moja radość nie trwała długo. W nowicjacie zacząłem chorować.  Na własną prośbę zdjąłem habit i rozpocząłem leczenie szpitalne. W dalszym ciągu kontynuowałem naukę i pomagałem innym. Jako osoba świecka mieszkałem w różnych domach zarządzanych przez Braci Albertynów. Były to: DPS w Ojcowie, Saska Dom św. Brata Alberta, Przytulisko na ul.  Krakowskiej. Byłem gościem w Stowarzyszeniu OTWÓRZCIE DRZWI. Dodatkowo pracowałem w firmach ochroniarskich. Za swoją pracę na rzecz innych otrzymałem tytuł " Brat Albert" nadany mi przez księży Sercanów i osoby świeckie. Ten wspaniały czas poświęcony pracy z ubogimi zakłóciła rozwijająca się choroba, która mocno zaczęła mi doskwierać.
W Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Szpitalu im. J. Babińskiego w Krakowie ludzie odkryli we mnie talent do malowania. Po opuszczeniu przytuliska św. Brata Alberta przyjechałem do Konar, tutejszy DPS stał się moim domem. Tutaj również pomagam i angażuję się w życie domu, w dalszym ciągu maluję i piszę wiersze.

Michał Szabelski