Warsztat terapii zajęciowej » Michał Szabelski-twórczość » Droga Krzyżowa

DROGA KRZYŻOWA

 

Wstęp: Ojcze Nasz...

              Zdrowaś Mario...

 

Cierpienie, Krzyż, Śmierć

Niesiemy z Tobą Krzyż, przyznajemy się do Ciebie, Twojej Matki,

by w Miłosierdziu żyć, wsparci Waszą pomocą. Zdążali nią do wiecznej Chwały.

 

 

STACJA I

JEZUS NA ŚMIERĆ SKAZANY

 

KŁANIAMY SIĘ TOBIE PANIE JEZU, ŻEŚ PRZEZ KRZYŻ I MĘKĘ SWOJĄ ŚWIAT ODKUPIĆ RACZYŁ.

 

Przepraszamy za nasze grzechy, Piłat działał wbrew sumieniu. My Ciebie ukrzyżowaliśmy,
a Ty nam wybaczyłeś grzech w Twoim miłosierdziu.

 

K: Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

 

 

STACJA II

JEZUS BIERZE KRZYŻ NA SWE RAMIONA

 

KŁANIAMY SIĘ TOBIE PANIE JEZU, ŻEŚ PRZEZ KRZYŻ I MĘKĘ SWOJĄ ŚWIAT ODKUPIC RACZYŁ.

 

Wiesz co oznacza ludzka słabość, Twoja miłość nas wspiera. Strzeż nas od złego.

 

K: Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

 

 

STACJA III

JEZUS UPADA POD KRZYŻEM

 

KŁANIAMY SIĘ TOBIE PANIE JEZU, ŻEŚ PRZEZ KRZYŻ I MĘKĘ SWOJĄ ŚWIAT ODKUPIC RACZYŁ.

 

Upadek jest wtedy, gdy przebaczasz za grzechy, milcząc podnosisz krzyż

 

K: Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

 

 

STACJA IV

JEZUS SPOTYKA MATKĘ

 

KŁANIAMY SIĘ TOBIE PANIE JEZU, ŻEŚ PRZEZ KRZYŻ I MĘKĘ SWOJĄ ŚWIAT ODKUPIC RACZYŁ.

 

Ból Twój jest bólem matki, która idzie z Tobą aż do końca, serce jej przenika rozpacz.
Niech się wypełni wola Twoja.

Ojcze Nasz...

 

K: Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

 

 

STACJA V

SZYMON Z CYRENY POMAGA NIEŚĆ KRZYŻ

 

KŁANIAMY SIĘ TOBIE PANIE JEZU, ŻEŚ PRZEZ KRZYŻ I MĘKĘ SWOJĄ ŚWIAT ODKUPIC RACZYŁ.

 

Panie Jezu miłości nasza, dziękujemy za krzyż miłosierny, którym idziemy z Tobą. Otwierasz nam oczy na życie nasze, otwórz nam serce na bliźniego.

 

K: Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

 

 

 

STACJA VI

WERONIKA OCIERA TWARZ CHRYSTUSOWI

 

KŁANIAMY SIĘ TOBIE PANIE JEZU, ŻEŚ PRZEZ KRZYŻ I MĘKĘ SWOJĄ ŚWIAT ODKUPIC RACZYŁ.

 

Daj nam Twój obraz, abyśmy byli zawsze w Twoim sercu. Przyznajemy się do Ciebie.

Oto jestem.

 

K: Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

 

 

STACJA VII

JEZUS UPADA POD KRZYŻEM PORAZ DRUGI

 

KŁANIAMY SIĘ TOBIE PANIE JEZU, ŻEŚ PRZEZ KRZYŻ I MĘKĘ SWOJĄ ŚWIAT ODKUPIC RACZYŁ.

 

Panie Jezu, leżysz przygnieciony krzyżem, przepraszamy za cierpienie. Twój upadek niech nas strzeże, byśmy nie upadli.

 

K: Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

 

 

STACJA VIII

SPOTKANIE Z PŁACZĄCYMI NIEWIASTAMI

 

KŁANIAMY SIĘ TOBIE PANIE JEZU, ŻEŚ PRZEZ KRZYŻ I MĘKĘ SWOJĄ ŚWIAT ODKUPIC RACZYŁ.

 

To ból przenika niewiasty, jakie to cierpienie. Niewiasty na ten wyraz Twój płaczą pogrążone w smutku. Cisza.

 

K: Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

 

 

 

STACJA IX

JEZUS TRZECI RAZ UPADA POD KRZYŻEM

 

KŁANIAMY SIĘ TOBIE PANIE JEZU, ŻEŚ PRZEZ KRZYŻ I MĘKĘ SWOJĄ ŚWIAT ODKUPIC RACZYŁ.

 

Nie daj byśmy byli obojętni i oziębli na bliźniego. Klęczymy przed Tobą i jednoczymy się
z krzyżem, który jest miłością miłosierną.

 

K: Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

 

 

 

STACJA X

JEZUS Z SZAT OBNAŻONY

 

KŁANIAMY SIĘ TOBIE PANIE JEZU, ŻEŚ PRZEZ KRZYŻ I MĘKĘ SWOJĄ ŚWIAT ODKUPIC RACZYŁ.

 

W miłości Ty dałeś nam wszystko. Ty nasze życie przemieniasz, które staje się świątynią Ducha. Twoje ciało staje się Eucharystią, Chlebem.

 

K: Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

 

 

STACJA XI

JEZUS PRZYBITY DO KRZYŻA

 

KŁANIAMY SIĘ TOBIE PANIE JEZU, ŻEŚ PRZEZ KRZYŻ I MĘKĘ SWOJĄ ŚWIAT ODKUPIC RACZYŁ.

 

Panie Tyś nas ukochał, nasze grzechy przemienił w dobro na krew i wodę, które wytrysnęło na świat.

 

K: Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

 

 

STACJA XII

JEZUS NA KRZYŻU UMIERA

 

KŁANIAMY SIĘ TOBIE PANIE JEZU, ŻEŚ PRZEZ KRZYŻ I MĘKĘ SWOJĄ ŚWIAT ODKUPIC RACZYŁ.

 

Jezu oddałeś nam nasze życie, przepraszamy za grzechy, żeby Twoja śmierć przez Twoje serce, które kocha, Twoje miłosierdzie

 

K: Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

 

 

 

STACJA XIII

ZDJĘCIE Z KRZYŻA

 

KŁANIAMY SIĘ TOBIE PANIE JEZU, ŻEŚ PRZEZ KRZYŻ I MĘKĘ SWOJĄ ŚWIAT ODKUPIC RACZYŁ.

 

Zbawicielu, dokonała się Twoja ofiara. Matka boleść okrutna, my też pełnimy wolę Bożą

i idziemy przez świat w duchu Twoim.

 

K: Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

 

 

 

STACJA XIV

JEZUS ZŁOŻONY W GROBIE

 

KŁANIAMY SIĘ TOBIE PANIE JEZU, ŻEŚ PRZEZ KRZYŻ I MĘKĘ SWOJĄ ŚWIAT ODKUPIC RACZYŁ.

 

Zbliża się poranek Wielkanocny, musimy odpocząć w Twoim sercu

 

K: Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

 

 

 

Zakończenie:

Spraw Jezu, byśmy do końca szli zawsze za Tobą. Zdrój miłosierdzia został otwarty na oścież włócznią na krzyżu dla wszystkich dusz, nikogo nie wyłączyłem.

 

Zdrowaś Mario........