Fundacja » Aktualności

WIĘKSZE DOFINANSOWANIE WTZ2018-07-02

Dziś rząd przyjął rozporządzenie dot. zwiększenia dofinansowania do pobytu uczestników warsztatów terapii zajęciowej. Zmiany zaczną obowiązywać od 1 lipca br.

W wyniku nowelizacjizwiększono dofinansowanie:


Większe dofinansowanie WTZ

26-06-2018

Dziś rząd przyjął rozporządzenie dot. zwiększenia dofinansowania do pobytu uczestników warsztatów terapii zajęciowej. Zmiany zaczną obowiązywać od 1 lipca br.

 

W wyniku nowelizacjizwiększono dofinansowanie:

  • kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej do wysokości 16 596 zł (od 1 lipca 2018 r.). W kolejnych latach będzie to: w 2019 r. - 17 796 zł oraz w 2020 r. i w latach następnych - 18 996 zł;
  • rocznego pobytu jednego niepełnosprawnego pracownika w zakładzie aktywności zawodowej - do wysokości 22 000 zł.

 

Obecnie wysokość dofinansowania kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej wynosi 15 996 zł,natomiast wysokość dofinansowania rocznego pobytu jednego niepełnosprawnego pracownika w zakładzie aktywności zawodowej 18 500 zł.

 

Rozporządzenie zakłada także zmianę sposobu obliczania liczby osób niepełnosprawnych w województwie, na podstawie którego liczona jest wysokość środków przekazywanych samorządom wojewódzkim przez PFRON. Zmieniono również sposób ustalania maksymalnej kwoty zobowiązań do wypłaty z tytułu dofinansowania kosztów działalności zakładów aktywności zawodowej.

 

Przepisy wejdą w życie 1 lipca 2018 r., poza przepisami dotyczącymi podwyższenia dofinansowania dla zakładów aktywności zawodowej, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r

 

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5528,10047,wieksze-dofinansowanie-wtz.html

powrót do listy aktualności