Środowiskowy Dom Samopomocy » O domu

Środowiskowy Dom Samopomocy, Konary - Zielona

 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy przy Konwencie Bonifratrów w Konarach funkcjonuje od listopada 2000 roku. Jest placówką dziennego pobytu, przeznaczoną dla 35 chorych psychicznie, niepełnosprawnych intelektualnie i z innymi zaburzeniami czynności psychicznych (typ A, B, C). Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

W pięciu pracowniach przeprowadza się treningi umiejętności: kulinarnych, plastycznych, krawieckich, rękodzieła i stolarskich. Przeprowadza się z uczestnikami również trening funkcjonowania w codziennym życiu w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki i higieny, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi oraz trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów służący kształtowaniu pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami i innymi osobami z ich otoczenia. Codziennie rano odbywa się terapia ruchowa. Raz w tygodniu odbywają się spotkania całej społeczności tj. zespołu wspierająco - aktywizującego z uczestnikami, podczas których omawiane są bieżące sprawy i rozwiązywane różne problemy. W godzinach popołudniowych odbywają się zajęcia z muzykoterapii, choreoterapii, zajęcia komputerowe, próby grupy teatralnej oraz gry, zabawy, zajęcia sportowe. Uczestnicy mogą korzystać z poradnictwa psychologicznego, a także uzyskać pomoc w załatwianiu różnych spraw urzędowych i zdrowotnych. Korzystają z wyjazdów na wycieczki, turnusy rehabilitacyjne, zawody sportowe, imprezy integracyjne do kina itp. Wszystkie te działania mają na celu przywrócić osobom chorym zdolność uczestnictwa w życiu rodzinnym i społecznym poprzez pełnienie powierzonych im ról oraz pomóc w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia.