Fundacja » O nas » Zarząd

Osoby reprezentujące:


Marek Krobicki – Prezes, tel. 502 105 338
e-mail: m.krobicki@bonifratrzy.pl
Katarzyna Wojtanowicz – Członek Zarządu, tel. 604 601 980
e-mail: k.wojtanowicz@bonifratrzy.pl
Cezary Ładyga – Członek Zarządu, tel. 502 322 991
e-mail:c.ladyga@bonifratrzy.pl