Fundacja » Projekty » System Wynajmu Rowerów ElektrycznychOpis
W okresie od czerwca do listopada 2015 Bonifraterska Fundacja Dobroczynna realizuje projekt współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, pod tytułem „Wypracowanie Podstaw Regionalnego Systemu Wynajmu Rowerów Elektrycznych w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej jako narzędzie wsparcia ekologicznej mobilności w województwie Małopolskim. W ramach projektu planowane jest zdiagnozowanie potrzeb związanych z uruchomieniem takiego systemu, identyfikacja źródeł finansowania oraz identyfikacja potencjalnych partnerów zainteresowanych współpracą w zaplanowaniu i rozwoju przedsięwzięcia”.

2015-06-01 czytaj dalej