Fundacja » Projekty » System Wynajmu Rowerów ElektrycznychDalsze kroki
Zrealizowany projekt jest podstawą do rozwoju inicjatywy w przyszłości. Zebrane materiały, doświadczenie i kontakty są podstawą do starań o wsparcie rozwoju systemu wynajmu i naprawy nie tylko rowerów, ale także innych pojazdów elektrycznych ze szczególnym uwzględnieniem wózków elektrycznych dla osób niepełnosprawnych zainicjowanych przez Bonifraterską Fundację

2016-08-11 czytaj dalej

Zakres prac
W okresie od czerwca do listopada 2015 Bonifraterska Fundacja Dobroczynna zdiagnozowała potrzeby związane z uruchomieniem systemu wynajmu rowerów elektrycznych, dokonała identyfikacji i oceny wykonalności pozyskania finansowania w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz innych możliwości wsparcia rozwoju inicjatywy. Dokonano także identyfikacji potencjalnych partnerów zainteresowanych współpracą w zaplanowaniu i rozwoju przedsięwzięcia”. Prace w ramach projektu objęły

2016-08-11 czytaj dalej

Szerszy kontekst realizacji
W wielu krajach europejskich przedsięwzięcia promujące i wspierające rozwój elektromobilności funkcjonują już od dłuższego czasu. Wsparcie to dotyczy głównie tworzenia systemów wynajmu takich rowerów, tworzenia infrastruktury oraz subsydiowanego zakupu takich rozwiązań przyczyniających się m.in. do rozwoju Turystyki.

2016-08-11 czytaj dalej

Potrzeba realizacji
Wypracowanie Podstaw Regionalnego Systemu Wynajmu Rowerów Elektrycznych w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej jako narzędzie wsparcia ekologicznej mobilności w województwie Małopolskim

2016-08-11 czytaj dalej